Τι είναι το διάφραγμα και τι σημαίνει διάτρηση ρινικού διαφράγματος (τρύπα στο διάφραγμα);

Το διάφραγμα είναι ένα λεπτό κομμάτι χόνδρου και οστού, μέσα στη μύτη, την οποία και χωρίζει σε αριστερό και δεξιό ρουθούνι. Το μήκος του είναι περίπου 7 εκ. στον ενήλικα.

Η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος είναι μία τρύπα είτε στο χόνδρινο είτε στο οστέινο τμήμα του διαφράγματος που συνεπάγεται την άμεση επικοινωνία του αριστερού με το δεξιό ρουθούνι. Οι διατρήσεις ταξινομούνται σε μικρές (<0,5 εκ.), μεσαίες (0,5-2 εκ.), και μεγάλες (>2 εκ.). Η θέση και το μέγεθος της διάτρηση επηρεάζουν τα συμπτώματα που μπορεί να έχει ο ασθενής.

Ποια είναι τα αίτια της διάτρησης;

Υπάρχουν διάφορα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν διάτρηση του διαφράγματος. Τα συχνότερα είναι τραυματισμός της μύτης (είτε εξωτερικό χτύπημα είτε «σκάλισμα» της μύτης με το δάχτυλο), επιπλοκή του χειρουργείου του διαφράγματος, μόλυνση, φλεγμονή, κακοήθεια, εισπνοή ερεθιστικών ουσιών.

Πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθώ;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος δεν γίνεται αντιληπτή από τον ασθενή, αφού δεν προκαλεί συμπτώματα και έτσι δεν απαιτείται θεραπεία. Οι διατρήσεις που συνήθως δημιουργούν προβλήματα είναι αυτές που είναι μεγάλες και στο μπροστά τμήμα του διαφράγματος. Τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι απόφραξη της μύτης, σχηματισμός εφελκίδων (κακάδι) και αιμορραγία. Οι μεγάλες διατρήσεις μπορεί επίσης να προκαλούν αλλοίωση του σχήματος της μύτης, ενώ οι μικρές σφύριγμα κατά την αναπνοή.

Τα συμπτώματα της διάτρησης μπορεί να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με πλύσεις με φυσιολογικό όρο και αλοιφές που ενυδατώνουν τη μύτη, εμποδίζοντας το σχηματισμό εφελκίδων και προφυλάσσοντας από τις αιμορραγίες. Η συντηρητική αντιμετώπιση όμως έχει πάντα τον κίνδυνο να μεγαλώσει η διάτρηση.

Η επέμβαση

Η διάτρηση του διαφράγματος αντιμετωπίζεται είτε με την τοποθέτηση μίας πρόθεσης (κουμπί) είτε με χειρουργική επέμβαση.

Η τοποθέτηση πρόθεσης είναι η πιο συντηρητική προσέγγιση. Αποτελεί μία προσωρινή ή και μόνιμη λύση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η διάτρηση είναι μεγάλη ή ο ασθενής δεν μπορεί να υποβληθεί σε μία μεγαλύτερη χειρουργική επέμβαση, αφού μπορεί να γίνει και με τοπική νάρκωση.

Υπάρχουν προθέσεις από διάφορα υλικά (π.χ. ακρυλικό, πλαστικό, σιλικόνη). Το βασικό σχέδιο είναι 2 επίπεδοι δίσκοι που ενώνονται στο κέντρο από μία γέφυρα. Οι δίσκοι κόβονται περιφερειακά από τον χειρουργό, ώστε να πάρουν το κατάλληλο μέγεθος, πρέπει όμως πάντα να είναι μεγαλύτεροι από τη διάτρηση. Η γέφυρα είναι αυτή που περνά διαμέσου της διάτρησης, ενώ ένας δίσκος σε κάθε ρουθούνι καλύπτει τη διάτρηση.

Η χειρουργική επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία με τομές και ράμματα εντός της μύτης. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται να πάρουμε μόσχευμα από το πτερύγιο του αυτιού. Η επέμβαση δεν είναι πάντα εφικτή και εξαρτάται από το μέγεθος αλλά και τη θέση της διάτρησης. Μετά την επέμβαση τοποθετούνται στη μύτη νάρθηκες σιλικόνης οι οποίοι παραμένουν τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Ο ασθενής πρέπει να περιποιείται τη μύτη του με αλοιφές και φυσιολογικό ορό για όσο διαρκεί η επούλωση. Επίσης για κάποιο διάστημα μπορεί να υπάρχουν αυξημένες ρινικές εκκρίσεις. Οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στην εργασία τους λίγες μέρες μετά το χειρουργείο, αλλά θα πρέπει να αποφεύγουν να φυσούν τη μύτη τους καθώς και την έντονη άσκηση για κάποιες μέρες. Η πλήρης επούλωση συνήθως απαιτεί 2 με 3 εβδομάδες.

Κίνδυνοι από την επέμβαση

Όπως και με κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και με την αποκατάσταση της διάτρησης του διαφράγματος, υπάρχει ο κίνδυνος της μόλυνσης και της αιμορραγίας. Ενδείξεις μόλυνσης μπορεί να είναι το πρήξιμο, ο πόνος και οι αυξημένες εκκρίσεις από τη μύτη. Στην περίπτωση που έχετε κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα ή σοβαρή αιμορραγία, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τον χειρουργό σας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η διάτρηση που αποκαταστάθηκε μπορεί να ξανανοίξει και να χρειαστεί νέο χειρουργείο για τη σύγκλειση της. Παρόλα αυτά, στις περισσότερες περιπτώσεις το χειρουργείο είναι πετυχημένο, χωρίς επιπλοκές και χωρίς την ανάγκη για περαιτέρω χειρουργείο.