Η βαρηκοΐα μπορεί να επηρεάσει άτομα κάθε ηλικίας . Ένας στους έξι ενήλικες έχουν κάποιο βαθμό απώλειας της ακοής, ενώ ο αριθμός αυξάνει σε τρεις στους τέσσερις, πάνω από την ηλικία των 75. Τα παιδιά μπορούν επίσης να επηρεαστούν. Αυτό συνήθως οφείλεται σε υγρό ή μόλυνση του μέσου αυτιού. Σπανιότερα μπορεί να υπάρχει ένα εκ γενετής πρόβλημα ή κάποια ίωση που μπορεί να προκαλέσει βαρηκοΐα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία .

 

Ο μηχανισμός της ακοής

Αμέσως μετά το πτερύγιο του αυτιού υπάρχει ένα κανάλι (έξω ακουστικός πόρος), μέσω του οποίου ο ήχος μεταδίδεται στο τύμπανο το οποίο και δονείται. Οι δονήσεις αυτές μεταφέρονται σε 3 μικρά οστά που βρίσκονται πίσω από το τύμπανο που με τη σειρά τους μεταφέρουν το ερέθισμα στο εσωτερικό αυτί (κοχλίας) όπου τα ηχητικά κύματα μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα. Αυτά μεταφέρονται στον εγκέφαλος μέσω του ακουστικού νεύρου.

 

Τύποι βαρηκοΐας

Τα είδη βαρηκοΐας είναι:

  • Αγωγιμότητας (το πρόβλημα βρίσκεται στη μετάδοση του ήχου διαμέσου του έξω ακουστικού πόρου και του μέσου ωτός)
  • Νευροαισθητήριος (πρόβλημα στη μετάφραση των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικό σήμα ή στην αγωγή του σήματος μέσω του ακουστικού νεύρου)
  • Μικτή (συνδυασμός των δύο παραπάνω)

 

 

Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να οφείλεται σε κερί (κυψελίδα) που αποφράσσει τον έξω ακουστικό πόρο, μόλυνση του αυτιού (ωτίτιδα), συλλογή υγρού, τραύμα ή καθήλωση των οσταρίων στο μέσο αυτί. Συνήθως, η βαρηκοΐα αγωγιμότητας μπορεί να θεραπευτεί.

 

Η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα οφείλεται σε ένα πρόβλημα του εσωτερικού αυτιού ή του νεύρου που μεταφέρει το σήμα στον εγκέφαλο. Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι αυτή της απώλειας ακοής σε μεγάλη ηλικία (πρεσβυακουσία). Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν ιογενείς λοιμώξεις, τραύμα, φάρμακα, έκθεση σε θόρυβο συγγενής αίτια (εκ γενετής). Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη, αλλά συνήθως η απώλεια της ακοής είναι μόνιμη . Εξαιρετικά σπάνια, μπορεί να οφείλεται σε εγκεφαλικό όγκο.

 

Τα ακουστικά βαρηκοΐας βελτιώνονται συνεχώς και βοηθούν στην ενίσχυση των ήχων που ακούγονται από το εσωτερικό αυτί και έτσι εν μέρει ξεπεραστεί η απώλεια ακοής .

 

Πότε πρέπει να ζητήσετε βοήθεια από έναν ΩΡΛ ιατρό;

Θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές επειγόντως (εντός 24-48 ωρών), εάν έχετε μια ξαφνική απώλεια της ακοής, καθώς στην περίπτωση της αιφνίδιας νευροαισθητηρίου βαρηκοΐας, η θεραπεία θα πρέπει να αρχίζει εντός 48 ωρών από την έναρξη της.

 

Επίσης, είναι σημαντικό, οι ασθενείς να προσφεύγουν στον ΩΡΛ ιατρό, αν υπάρχει απώλεια ακοής στο ένα αυτί μόνο .

 

Τέλος, αν παρατηρήσετε μια σταδιακή επιδείνωση της ακοής σας, ένας ιατρός ΩΡΛ μπορεί να ανακαλύψει την αιτία και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία.