Εκτύπωση 

Εάν η δυσκολία στην κατάποση επιμένει ή συνοδεύεται από κάποιο από τα παρακάτω συμπτώματα είναι σημαντικό ο ασθενής να συμβουλευτεί έναν ΩΡΛ ιατρό.