Εκτύπωση 

Ογκίδια στο λαιμό μπορούν να εμφανιστούν για διάφορους λόγους. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτά που προέρχονται από το δέρμα είναι καλοήθη, σπανιότερα όμως μπορεί να αποτελούν ή να εξελιχθούν σε καρκίνο. Η πρώιμη διάγνωση και η άμεση θεραπεία μπορούν να συντελέσουν στην επιτυχή αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.

Ο καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου είναι ένας ευρύτερος όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μία ποικιλία κακοήθων όγκων που αναπτύσσονται στο στόμα, τον λαιμό, το λάρυγγα τους σιελογόνους αδένες, τη μύτη και τους παραρρίνιους κόλπους.

Περίπου, το 80% των ογκιδίων που εμφανίζονται στο λαιμό των ενηλίκων είναι κακοήθεις ενώ ένα 20% καλοήθεις. Το αντίθετο συμβαίνει στα παιδιά όπου το 80% των ογκιδίων είναι καλοήθη. Οι κακοήθης όγκοι είναι συνήθως ανώδυνοι και μεγαλώνουν προοδευτικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα των κακοήθων όγκων (καρκίνος);

Οι περισσότεροι ασθενείς που εμφανίζουν καρκίνο της κεφαλής και του τραχήλου είναι βαρείς καπνιστές. Ο ΩΡΛ ιατρός λαμβάνει ένα λεπτομερές ιατρικό ιστορικό ενώ συχνά χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ένα λεπτό, εύκαμπτο ενδοσκόπιο για να εξετάσει τη μήτη και το λαιμό. Πιθανά συμπτώματα κακοήθων όγκων είναι:

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από τα παραπάνω συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με άλλα, λιγότερο σημαντικά προβλήματα που εμφανίζονται στο λαιμό, και η παρουσία τους δεν υποδηλώνει πάντα την ύπαρξη καρκίνου.