Εκτύπωση 

Τι είναι η διάτρηση τυμπάνου;

Η διάτρηση του τυμπάνου είναι μία τρύπα στο τύμπανο, που μπορεί να έχει προκληθεί από μόλυνση ή τραυματισμό. Συχνά, μία τρύπα στο τύμπανο μπορεί να επουλωθεί από μόνη της. Ακόμα όμως και αν παραμείνει, κάποιες φορές, δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Μπορεί όμως, άλλες φορές, να δημιουργεί υποτροπιάζουσες μολύνσεις του αυτιού και εκροή υγρού. Αν έχετε μόλυνση στο αυτί πρέπει να αποφύγετε την είσοδο νερού. Αν η τρύπα είναι μεγάλη, μπορεί επίσης να έχετε απώλεια ακοής.

Επέμβαση για την αποκατάσταση της διάτρησης (Τυμπανοπλαστική)

Η επέμβαση για την αποκατάσταση της διάτρησης λέγεται τυμπανοπλαστική. Τα οφέλη της τυμπανοπλαστικής είναι η αποφυγή εισόδου νερού στο μέσο αυτί, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μόλυνση του αυτιού. Η αποκατάσταση της διάτρησης γενικά οδηγεί στην αποφυγή συχνών μολύνσεων στο αυτί. Μπορεί επιπρόσθετα να βελτιωθεί μετά την επέμβαση και η ακοή.

Αν η τρύπα στο τύμπανο είναι πρόσφατη, μπορεί να μην απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση και το τύμπανο να επουλωθεί από μόνο του. 

Πως γίνεται η επέμβαση;

Η επέμβαση γίνεται σχεδόν πάντα υπό γενική αναισθησία. Γίνεται μία τομή πίσω από το αυτί ή ακριβώς μπροστά από το άνοιγμα του αυτιού. Σε κάποιες περιπτώσεις ο χειρουργός θα πρέπει με μία μικρή φρέζα να διευρύνει το σωληνάκι (έξω ακουστικός πόρος) που οδηγεί στο τύμπανο. Το υλικό που απαιτείται για την επιδιόρθωση της διάτρησης λαμβάνεται κάτω από το δέρμα του αυτιού. Το υλικό αυτό τοποθετείται πίσω από τη διάτρηση και την καλύπτει. Στη συνέχεια, ο έξω ακουστικός πόρος «ντύνεται» με ειδικό απορροφήσιμο υλικό. Συνήθως, τοποθετούνται γάζες πάνω από το πτερύγιο, και χρησιμοποιείται ένας επίδεσμος για να στερεωθούν οι γάζες στο κεφάλι, ο οποίος αφαιρείται σε 24 ώρες. Στην περίπτωση των μικρών διατρήσεων, τα ποσοστά επιτυχίας αγγίζουν το 90%. Σε μεγαλύτερες διατρήσεις τα ποσοστά είναι μικρότερα.

Πιθανές επιπλοκές

Οι πιθανές επιπλοκές είναι σπάνιες: